เจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานระบบ ให้ใช้ระบบ e-missive ปัจจุบัน โดยสามารถเข้าระบบได้จากลิงค์

ที่หน้าเว็บไซท์ เว็บไซท์ สพป.สุโขทัย เขต 2หรือ ที่อยู่เว็บไซท์ http://e-missive58.sukhothai2.go.th/